Jak „uczyć“ kogoś i siebie po niemiecku?

Hej, dziś chcę Ci pokazać różnicę między takimi czasownikami: lernen / beibringen / lehren / unterrichten / sich etwas aneignen / studieren. Napiszę Ci też najczęstsze błędy, które obserwuję w użyciu tych czasowników. Gwiazdką oznaczyłam zdania z błędem. Zanim zobaczysz poprawną odpowiedź to możesz spróbować samodzielnie dopaść i poprawić byka 🙂

*Ich habe keine Zeit, um Deutsch zu studieren.

Poprawnie: Ich habe keine Zeit, um Deutsch zu lernen.

Ten błąd bierze się z tego, że po angielsku uczyć się to to study.

Pamiętajcie, że w niemieckim studieren to prawie tak samo jak w polskim, czyli studiować na uniwersytecie.

Bildschirmfoto 2020-04-12 um 12.09.44.png

Czasownik lernen oznacza uczyć się.

*Ich habe mich gelernt.

Poprawnie: Ich habe gelernt.

Po polsku uczyć się jest czasownikiem zwrotnym, a po niemiecku nie.

Czasownik lernen można używać z czasownikami i rzeczownikami.

Ich lerne seit einem Jahr Spanisch.

Ich lerne Yoga.

Ich lerne klettern.

Ich lerne kochen.

sich etwas aneignen = sich etwas beibringen

…, czyli sam się czegoś nauczyłem i już to umiem. Struktura zdania jest identyczna.

Ich habe mir Deutsch selbst angeeignet. 

Ich habe mir Deutsch selbst beigebracht.

jemandem etwas beibringen

kogoś czegoś nauczyć, tak, że on już to umie. Nie trzeba być nauczycielem z zawodu.

Ich habe dir Deutsch beigebracht.

Meine Mutter hat mir das Kochen beigebracht.

jemanden etwas lehren

jemanden in etwas unterrichten

*Der Lehler unterrichtet die Schüler Deutsch.

Poprawnie: Der Lehler unterrichtet die Schüler in Deutsch.

Czasowniki unterrichten i lehren oznaczają nauczać jako nauczyciel. Możecie sobie to tak zapamiętać, że nauczyciel w szkole unterrichtet, a profesor na uniwersytecie lehrt.

Ich unterrichte Deutsch an der Grundschule. – Uczę niemieckiego w szkole podstawowej.

Ich lehre Deutsch an der Universität.- Wykładam niemiecki na uniwersytecie.

I to tyle na dzisiaj 🙂