Weihnachten / zu Weihnachten / an Weihnachten / über Weihnachten / auf Weihnachten

Bildschirmfoto 2019-12-01 um 13.11.44.png

Institut für Deutsche Sprache po przeanalizowaniu wielu tekstów w dziennikach i gazetach uznał, że panuje ogólna tendencja do używania zu przy takich świętach jak Ostern i Weihnachten, a an przy Heiligabend, Aschermittwoch, Himmelfahrt, Pfingsten i Silvester. Warto zwrócić tutaj uwagę, że często jeśli święto trwa jeden dzień to użycie an jest, jak przy dniach tygodnia lub porach dnia, np: am Montag, am Abend, am Anfang, am Ende. An jest używane jako zaznaczenie konkretnego punktu czasowego.

Czyli podsumowując, jeśli chcemy zadać lub odpowiedzieć na pytanie kiedy? odnośnie podawania różnego rodzaju świąt, to możemy spotkać się z następującymi trzema wariantami:

a) z przyimkiem zu np: Wir wissen noch nicht, was wir zu Weihnachten machen werden.

b) z przyimkiem an np: An Weihnachten trifft sich immer unsere ganze Familie.

c) bez żadnego przyimka np: Wir werden Weihnachten mit der Familie essen gehen.

Ciekawe jest, że w okolicy Belgii i na północy Niemiec często nie używa się żadnego przyimka.

Można też zaobserwować, że często w nagłówkach lub tytułach artykułów, które z zasady powinny być krótkie i zwięzłe, nie używa się żadnego przyimka:

Windows 7 soll Weihnachten 2009 erscheinen 

Papi muss Neujahr in den Knast 

Ciekawostka 1

Prezenty dostajemy zawsze zu Weihnachten. Nie można tu zadać pytania kiedy?, nie chodzi tu o znaczenie czasowe tylko jako wyrażenie okazji, dlatego w tej sytuacji można użyć tylko przyimka zu.

Was wünschst du dir zu Weihnachten?

Ich weiß noch nicht, was ich ihr zu Weihnachten schenken soll.

Ciekawostka 2

Przyimka auf możemy spokojnie użyć w zdaniach z rekcją czasownika, rzeczownika lub przymiotnika: auf Weihnachten warten, Vorfreude auf Weihnachten haben, neugierig auf Weihnachten sein.

Inne przyimki związane ze stałymi połączeniami czasownika i przyimka:

Die Kinder warten auf Weihnachten.

Wir freuen uns auf Weihnachten.

Ich erinnere mich gern an letztes Weihnachten.

Wie bereiten sich Christen auf Weihnachten vor?

Ciekawostka 3

Warto wspomnieć, że słówko Weihnachten jest rodzaju nijakiego, a nie żeńskiego !!! W zwrocie frohe Weihnachten występuje ono w liczbie mnogiej 🙂

Ich wünsche dir fröhliche Weihnachten. 

Bildschirmfoto 2019-12-01 um 13.11.32.png

ale: Ich wünsche dir ein schönes Weihnachtsfest. (das Fest)

Ciekawostka 4

Mamy jeszcze über Weihnachten, które oznacza na Boże Narodzenie (ewentualnie kilka dni przed lub po)

Erleben Sie Ihren Urlaub über Weihnachten mit allem, was dazugehört und buchen Sie noch heute bei uns Ihr Traumhotel im Winter-Wunderland!