Czasowniki modalne

Co to takiego?

To są czasowniki „nie lubiące samotności”, czyli prawie zawsze stoją w zdaniu z drugim czasownikiem. Jest ich tylko 6 w niemieckim.

Mówią nam, czy wolno, czy musimy, czy umiemy, czy chcemy coś zrobić.

Mimo iż nie lubią one samotności, to cenią sobie własną przestrzeń, czyli ten drugi czasownik „idzie” na koniec zdania.

Dlaczego warto nauczyć się czasowników modalnych?

Ponieważ ułatwiają nam życie. Zobaczcie ile regułek jest do odmiany czasownika w czasie teraźniejszym Präsens. Jak nauczycie się tych 6 czasowników modalnych to możecie już dużo płynniej się porozumieć i nie musicie pamiętać np. że fahren to czasownik nieregularny i odmienia się inaczej, bo w zdaniach z czasownikami modalnymi używamy na końcu bezokolicznika, czyli tej formy wyjściowej, która zawsze stoi w słowniczku.

Zdanie bez czasownika modalnego:

Er fährt nach Polen. (bezokolicznik fahren) – On jedzie do Polski.

teraz zdanie z czasownikiem modalnym:

Er muss nach Polen fahren. – On musi jechać do Polski.

Er möchte nach Polen fahren– On chciałby jechać do Polski.

Mam nadzieje, ze widzicie potencjał tych czasowników 🙂

Jak wygląda budowa zdania z czasownikiem modalnym?

Bildschirmfoto 2019-09-23 um 13.51.40.png

Jak wygląda zadawanie pytań?

Bildschirmfoto 2019-09-23 um 13.51.52.png

Bildschirmfoto 2019-09-23 um 13.54.22.png

Czas przeszły Perfekt czasowników modalnych?

Bildschirmfoto 2019-09-23 um 13.55.46.png

Odmiana czasowników modalnych

Bildschirmfoto 2019-09-23 um 14.18.15.png

Bildschirmfoto 2019-09-23 um 14.20.03.png

Bildschirmfoto 2019-09-23 um 14.21.57.png

Bildschirmfoto 2019-09-23 um 14.22.08.png

Bildschirmfoto 2019-09-23 um 14.23.17.png

Bildschirmfoto 2019-09-23 um 14.23.50.png