Czas zaprzeszły Plusquamperfekt

Kiedy jest używany?

Czas zaprzeszły Plusquamperfekt jest  trzecim  z trzech czasów przeszłych, które występują w niemieckim. Jest to czas złożony, czyli składa się z więcej niż jednego elementu.

Zazwyczaj używany jest w budowie zdań czasowych, jak obie czynności były w czasie przeszłym i chcemy podkreślić, że coś było wcześniej. Najcześciej używany jest z spójnikiem nachdem (po tym jak).

Jak jest używany?

Bildschirmfoto 2019-09-23 um 12.18.19.png

Na drugim miejscu odmieniamy czasownik posiłkowy (haben lub sein w formie z czasu Präteritum) i na końcu zdania dopisujemy imiesłów czasu przeszłego (Partizip II). Czasowniki posiłkowe haben i sein odmieniają się tak samo jak w czasie przeszłym Präteritum. Czasownik posiłkowy nie oznacza juz mieć ani być, jest on częścią składowa czasu przeszłego i wskazuje, ze coś zdarzyło się w wcześniejszej przeszłości. Budowa tego czasu przypomina bardzo czas przeszły Perfekt.

Wir waren ins Kino gegangen.

Wir hatten lange geschlafen.

Bildschirmfoto 2019-09-23 um 12.21.10.png

Bildschirmfoto 2019-09-23 um 12.21.19.png

Jak wygląda tworzenie zdań z spójnikiem NACHDEM?

Te zdania są dość charakterystyczne, bo wymagają nauczenia się konkretnego następstwa czasów.

Bildschirmfoto 2019-09-23 um 12.23.08.png

Nachdem wir gegessen haben, fahren wir einige Kilometer weiter nach Süden. 

Po tym jak zjedliśmy, jedziemy kilka kilometrów dalej na południe.

Nachdem wir gegessen haben, werden wir einige Kilometer weiter nach Süden fahren

Po tym jak zjedliśmy, będziemy jechać kilka kilometrów dalej na południe.

Nachdem wir gegessen hatten, sind wir einige Kilometer weiter nach Süden gefahren

Po tym jak zjedliśmy, jechaliśmy kilka kilometrów dalej na południe.

Nachdem wir gegessen hatten, fuhren wir einige Kilometer weiter nach Süden. 

Po tym jak zjedliśmy, jechaliśmy kilka kilometrów dalej na południe.

 

Inny spójnik typowe dla tego czasu to:

bevor (zanim)

Bevor ich eingekauft habe, hatte ich mich mit meinem Freund getroffen.