Mowa zależna (indirekte Rede)

  • używamy do przekazywania informacji, które nie pochodzą od nas tylko np. od innej osoby, z gazety, z radia lub z telewizji.
  • za jej pomocą podkreślamy, że nie jesteśmy pewni na 100%, czy podawana przez nas informacja jest prawdziwa; dystansujemy się od tej wypowiedzi.
  • zastępuje dokładne cytowanie czyjejś wypowiedzi
  • w codziennym, prywatnym życiu nie trzeba stosować trybu przypuszczającego by podkreślić, że ktoś inny coś powiedział.

Thomas sagte: „Ich fahre morgen zu meiner Freundin nach Berlin.”

bez Konjunktivu:

Thomas sagte, dass er morgen zu seiner Freundin nach Berlin fährt.

z Konjunktivem byłoby tak: 

Thomas sagte, dass er morgen zu seiner Freundin nach Berlin fahre.

Najważniejsza zasada ogólnie

Do tworzenia mowy zależnej stosujemy Konjunktiv I. Jak forma pokrywa się z trybem oznajmującym to używamy Konjunktiv II lub Konditional, czyli formę z würde.

Mowę zależną mogą wprowadzać różne czasowniki lub rzeczowniki, jak np.:

antworten, äußern, behaupten, berichten, denken, erklären, fragen, glauben, meinen, sagen, …

die Antwort, die Aussage, die Äußerung, die Behauptung, die Erklärung, die Frage, …

Die entscheidende Frage sei, wer bereit sei, sein Liefersystem umzustellen.

Die iranische Regierung erklärte, die Erklärung sei „illegal und inakzeptabel“.

Eine Sozialarbeiterin aus London brachte einen alten Ring zum Juwelier. Sie dachte, er sei aus Glas.

Tworzenie mowy zależnej z niezależnej

Teraźniejszość

Bildschirmfoto 2019-09-19 um 18.32.41.png

Przeszłość

Bildschirmfoto 2019-09-19 um 18.33.05.png

Przyszłość

Bildschirmfoto 2019-09-19 um 18.35.03.png

Wyrażanie prośby w mowie zależnej

Bildschirmfoto 2019-09-19 um 18.36.08.png

Wyrażanie rozkazu w mowie zależnej

Bildschirmfoto 2019-09-19 um 18.36.19.png

Wyrażanie zapytania w mowie zależnej

Bildschirmfoto 2019-09-19 um 18.38.23.png

Jak zamieniamy zdanie na mowę zależną to:

  1. Możemy wprowadzić zdanie spójnikiem …, dass … (…, że ..), ale nie musimy.

Jak użyjemy .., dass … to mamy szyk końcowy.

Jak nie użyjemy …, dass … to mamy szyk prosty.

2. Musimy pozamieniać zaimki i przyimki, tak żeby zdanie miało logiczny sens.

Er sagte: ”Hier in Erfurt kann man nicht so schnell eine Wohnung mieten“.

Er sagte, dort in Erfurt könne man nicht so schnell eine Wohnung mieten.

Mein Chef sagte: „Du musst heute länger arbeiten.

Mein Chef sagte, dass ich heute länger arbeiten müsse.

Formy zastępcze dla mowy zależnej:

a) za pomocą innego znaczenia czasowników modalnych

Er will gestern krank gewesen sein.

b) za pomocą konstrukcji bezokolicznikowych

Er behauptet, gestern krank gewesen zu sein.

Bildschirmfoto 2019-09-19 um 18.40.38.png

Przeczenie nicht w zdaniach wyrażających przeszłość z dass, …

Er sagte, dass er heute in der Nacht nicht habe schlafen können.