Odmiana przymiotnika (1/2)

kiedyś odmieniałam wam częściowo już te końcówki w wpisie o rzeczownikach, które odmieniają się jak przymiotnik. Link podaje poniżej:

https://czarnygacek.com/2019/01/11/rzeczowniki-ktore-zachowuja-sie-jak-przymiotniki/

https://czarnygacek.com/2019/01/18/rzeczowniki-ktore-zachowuja-sie-jak-przymiotniki-2/

Dziś opiszę wam to zagadnienie trochę dokładniej „z perspektywy przymiotnika” 🙂


Fakt: Przymiotnik w formie odmienionej jest bardzo często używany i  często robi się przy odmianie błędy.

Gdzie dodajemy końcówki?

Bildschirmfoto 2019-09-10 um 12.27.02

dieses alternative Ende

das verhasste „Game of Thrones“-Finale von Staffel 8

ein alternatives Ende

Kiedy przymiotnik się odmienia, a kiedy nie?

a) Przymiotnik odmieniamy jak stoi między rodzajnikiem a rzeczownikiem lub przed rzeczownikiem (jak nie mamy rodzajnika).

Das Auto ist blau. – Auto jest niebieskie. (blau się nie odmienia, bo nie stoi między rodzajnikiem, a rzeczownikiem)

das blaue Auto – niebieskie auto (przymiotnik się odmienia, w tym przypadku ma dodatkowo końcówkę -e)

Das blaue Auto gehört mir. – Niebieskie auto należy do mnie.

b )Przy przymiotnikach zakończonych na -a i / lub pochodzenia obcego  (rosa, lila, prima, pink) nie dodajemy żadnych końcówek do odmiany.

Die Decke ist rosa. – Kocyk jest różowy.

die rosa Decke – różowy kocyk

Die rosa Decke kann auch als Babydecke für ein Mädchen dienen. – Różowy kocyk może służyć też jako dziecięcy kocyk dla dziewczynki.

c) Przy przymiotnikach zakończonych na -er, powstałych od nazw geograficznych, przymiotnika nie odmieniamy.

die Witebsker Universität – Uniwersytet Witebski

Meine Schwester hat in diesem Jahr die Witebsker Universität absolviert. – Moja siostra ukończyła w tym roku Uniwersytet Witebski.

Kilka zasad

  1. Jak mamy kilka przymiotników po sobie, to każdy z nich dostanie taką samą końcówkę.

eine moderne, junge und kreative Frau

2. Jak mamy przymiotnik zakończony na el lub er to, to -e- zanika.

Bildschirmfoto 2019-09-07 um 20.15.32.png

Wyjątek:

Jak mamy przymiotnik zakończony na ter to, to -e- nie zanika, np.: bitter i finster.

Eine bittere Pille ist eine Gefährtenquest für Fenris im 2. Akt in Dragon Age II.

3. Nawet przymiotniki po stopniowaniu dostają końcówki odmiany

Bildschirmfoto 2019-09-07 um 20.15.54.png

To tyle z informacji ogólnych 🙂 Dokładne końcówki bedą w następnym wpisie.