Czasownik erschrecken

Czy gramatycznie może Freddie Kreuger siebie samego tak samo, jak i kogoś innego przestraszyć? Niestety nie w niemieckim 😉

Zobaczmy kilka przykładów:

Freddie hat sich fürchterlich erschreckt/ erschrocken.czasownik odmienia się regularnie lub nieregularnie

Freddie hat seine alte Freundin sehr erschreckt.czasownik odmienia się regularnie

Freddie erschrak, als es donnerte.czasownik odmienia się nieregularnie

…, czyli jeden czasownik erschrecken będziemy rozpatrywać w trzech formach.

W języku niemieckim erschrecken w zależności od lekkiej różnicy w znaczeniu może odmieniać się regularnie (czasownik przechodni) lub nieregularnie (czasownik nieprzechodni).

Zapomniałeś co rozróżnia czasowniki przechodnie od nieprzechodnich? Nie ma problemu. W tym wpisie możesz sobie to przypomnieć:

https://czarnygacek.com/2018/09/11/czasowniki-przechodnie-i-nieprzechodnie/

Trzecia forma sich erschrecken oznacza to samo, co ta forma, która wymaga nieregularnej odmiany czasownika (czasowniki nieprzechodnie). Tu mamy pewną dowolność. Możemy użyć regularnej lub nieregularnej formy odmiany czasownika. Jest to obojętne, chociaż częściej stosuje się niestety formę nieregularną.

Jak wyglada odmiana regularna i nieregularna?

Bildschirmfoto 2019-03-31 um 19.29.48

Znaczenie czasownika erschrecken:

Bildschirmfoto 2019-03-31 um 19.34.09

Bildschirmfoto 2019-03-31 um 19.51.55

erschrecken VOR czy erschrecken ÜBER?

(vor jemandem/etwas) erschrecken(nagle) się przestraszyć, faktycznie się bać, przestraszyć się kogoś/ czegoś

Er erschrickt sogar vor kleinen Hunden, die bellen.

Ich erschrak vor ihr.

(über jemanden/etwas) erschreckenodczuwać rodzaj strachu, np. jak ktoś, coś lub kogoś widzi (a to, co widzimy nas szokuje), być tak jakby czymś oburzonym

Ich war über eine Nachricht sehr erschrocken.

Ich war über sein schlechtes Aussehen sehr erschrocken.

Ich bin ziemlich über sein Aussehen erschrocken. Er wirkte 10 Jahre älter.

Bildschirmfoto 2019-03-31 um 19.52.14