Rzeczowniki, które zachowują się jak przymiotniki (2)

Ostatnio pisałam o rzeczownikach, które odmieniają się jak przymiotniki, że mają one zarówno rodzaj męski, jak i żeński (jeśli słówko oznacza osobę). Teraz poszerzymy sobie naszą wiedzę o kolejne informacje.

Przymiotnik użyty odrzeczownikowo, który oznacza rzecz lub pojęcie:

  1. ma rodzajnik nijaki
  2. nie ma liczby mnogiej
  3. odmienia się jak przymiotnik i jest pisany z wielkiej litery
  4. !!! po alles taki rzeczownik odmienia się tak samo jak po rodzajniku określonym (das).
  5. !!! po nichts, etwas, viel i wenig używa się odmiany jak bez rodzajnika

 

Ich wünsche Dir alles Gute.

Ich wünsche mir etwas Schönes.

Ich weiß nichts Neues.

Ich habe etwas Schönes für dich.

Das führt zu nichts Gutem.

Zu wenig des Guten.

Bildschirmfoto 2019-01-10 um 19.23.06.png