Kłopotliwe niemieckie przyimki ze słowem „toaleta”

Dzisiaj krótko i na temat 🙂 Mamy proste zdanie w języku polskim Muszę iść do toalety. I tu pojawia się mały problem mianowicie, jak przetłumaczyć to nieszczęsne do. Większość osób przypomina sobie tutaj lekcje niemieckiego z tematu dom i tłumaczy to zdanie jako Ich muss in* die Toilette gehen. analogicznie jak Ich muss in die Küche gehen (Muszę iść do kuchni).  Gramatycznie tak przetłumaczone zdanie jest poprawne, ale pod względem znaczenia niestety nie bardzo.

Aby zrozumieć ten błąd, należy pojąć lekką różnicę w znaczeniu polskiego słowa toaleta i niemieckiego die Toilette.

Dla Niemców die Toilette to głównie muszla klozetowa, sedes, a nie jak u nas przede wszystkim pomieszczenie.

Bildschirmfoto 2019-01-03 um 17.54.33

Ta różnica oznacza, że jeśli mówimy: Ich gehe in die Toilette*, to Niemiec ma w głowie taki obraz, jak byście wchodzili do muszli klozetowej i tam stali.

Kiedy możemy użyć „in die Toilette”?

No np. w takim zwrocie: etwas in die Toilette werfen – wrzucać do muszli klozetowej coś

Przykłady:

Medikamente nicht in die Toilette werfen! – Nie wrzucać leków do toalety!

Poprawnie Idę do toalety, będzie Ich gehe auf die Toilette, czyli dosłownie tłumacząc „na” toaletę (to tak jakby sobie skojarzyć siadać na muszlę klozetową).

Przykład:

Einmal musste ich unterwegs ganz dringend auf die Toilette und habe ein öffentliches WC oder ein Restaurant gesucht.

Wśród znajomych można powiedzieć też potocznie: Ich gehe aufs Klo lub Ich gehe auf Klo.

Można powiedzieć też ewentualnie: Ich gehe zur Toilette.

Przykład:

Warte mal, ich muss noch schnell zur Toilette.

Inne opcje:

Ich muss mal! (mal müssen = auf die Toilette müssen)

bardziej dyskretnie:

Entschuldige mich für einen Moment, ich bin gleich zurück.

Ich komm gleich zurück!

Ewentualnie: Ich gehe ins Bad. – Idę do łazienki.

Uwaga! das Bad to łazienka, czyli mamy tam coś do kąpania, wannę lub prysznic

Wśród koleżanek, jak się idzie siku to można też potocznie powiedzieć: Ich muss mal pullern. W Turyngii często używane.

pullern = Pipi machen

Podsumowując …

Bildschirmfoto 2019-01-03 um 18.29.27

 

Wstydliwe błędy, zdarzają się każdemu. Najważniejsze żeby się czegoś z nich nauczyć 😉

bildschirmfoto 2019-01-03 um 19.15.27