„Znam się” i “znam” po niemiecku

Sporo osób uczących się języka niemieckiego nie rozróżnia tych dwóch słówek z tytułu, bo przecież uczymy się w szkole, że znać to kennen, no to pewnie znać się na czymś będzie sich auf etwas kennen*. Jest to częsty błąd, ponieważ po polsku wygląda to prawie tak samo. Aby powiedzieć, że się na czymś znamy, to musimy użyć czasownika sich auskennen, który jest rozdzielnie złożony, czyli aus idzie w zdaniu na koniec.

Tak więc, jak chcecie powiedzieć:

Znam się dobrze na tym.

to po niemiecku poprawnie będzie to tak wyglądało:

Ich kenne mich gut damit aus. (tego aus nie wolno pominąć)

Bildschirmfoto 2018-11-12 um 19.18.17

Inne czasowniki, które mogą się mylić z kennen to kennen lernen i erkennen:

Bildschirmfoto 2018-10-29 um 22.40.15

Bildschirmfoto 2018-10-29 um 22.59.28

A jak rozróżnić kennen od können i wissen? 

Po angielsku w sumie wszystkie te trzy słówka można przetłumaczyć na to knowOsobom polskojęzycznym ciężko jest odróżnić können od kennen, ponieważ oba czasowniki możemy przetłumaczyć jako znać, np. Znam Jacka i Znam niemiecki.

Aby przestały się wam mylić, zapamiętajcie sobie z czym się najczęściej łączą w zdaniu

Bildschirmfoto 2018-11-12 um 21.00.16