Co wybrać ? an der Uni, auf der Uni, zur Uni, in der Uni …

Dziś wyjaśnimy sobie coś skomplikowanego na przykładzie z „uniwersytetem”. W internecie wielokrotnie można spotkać się z określeniami an der Uni, auf der Uni, zur Uni czy też in der Uni. Aż cztery różne przyimki (!).

Pierwsze ułatwienie auf der Uni i an der Uni znaczą praktycznie to samo. Oczywiście zdarzają się lekkie różnice regionalne, ale zbyt dokładne zagłębianie się w nie może skutkować tylko nie potrzebną niepewnością. Tak więc, jak jesteśmy studentami jakiegoś uniwersytetu to możemy spokojnie powiedzieć:

Ich bin an der TU Berlin. lub Ich bin auf der Uni Mainz.

Przyimków tych użyjemy, jeśli mówiąc „uniwersytet“ mamy na myśli uniwersytet jako instytucję lub pracodawcę, jesteśmy studentem, nauczycielem, panem woźnym zatrudnianym przez uniwersytet i itp.

Ich bin an der Uni.= Ich bin auf der Uni. – Jestem na uniwersytecie.

Hallo Marta. Wir haben uns aber lange nicht gesehen. Was machst Du denn so?
– Ich arbeite an der Uni. (uniwersytet jako pracodawca, instytucja) * tak samo Ich arbeite am Finanzamt. – Pracuję w Urzędzie Skarbowym.
– Ich gehe zur Uni. / Ich studiere an der Uni.

Andre, wo hast Du denn so gut Englisch gelernt?An / auf der Uni. (podczas studiów)

In użyjemy jak traktujemy uniwersytet jako budynek, jeśli chodzi nam o część budynku lub terenu uniwersytetu.

in dem Universitätsgebäude – w budynku uniwersytetu

Ich treffe meine Freunde im Hörsaal in der Uni.

Thomas, wohin gehst du? – Ich gehe in die Uni, zum Seminar.

Wo ist denn der Vortrag? – Der ist in der Uni, im Hörsaal 1234.

Zur Uni będzie nam wyznaczało przemieszczenie, kierunek. Praktycznie zawsze będzie to połączenie użyte z czasownikiem gehen lub laufen i w ten sposób można sobie to zapamiętać, jako zwrot Ich gehe zur Uni, np. idę na uniwersytet, np. żeby spotkać się z kolegą, ale nie muszę być studentem.

Podsumowując, na pytanie Wo ist Thomas? można odpowiedzieć w różny sposób i z różnicą znaczenia. Przeanalizujmy poniższe odpowiedzi.

Er ist zur Uni gegangen. – oznacza, że on właśnie tam idzie, do tego budynku.

Er ist an der Uni (auf der Uni). – oznacza, że on tam studiuje, pracuje.

Er ist in der Uni. – oznacza, że on teraz w tym budynku jest, jako część budynku lub terenu uniwersytetu. (in jak mamy na myśli po prostu budynek)

A teraz na koniec jeszcze jedna możliwość:

Thomas bietet mir eine Mini-Tour durch die Uni an. – Thomas oferuje mi mini wycieczkę po uniwersytecie 🙂

Uwaga!

Jak jesteśmy w jakiejś firmie to powiemy in der Firma X. Tak samo jak jesteśmy np. w piekarni to użyjemy in der Bäckerei.