Jak poprawnie „oceniać” po niemiecku ?

Czasownik „oceniać” możemy przetłumaczyć na język niemiecki na wiele sposobów. My omówimy sobie dziś 6 czasowników, które są synonimami, czyli słówkami o takim samym znaczeniu.

Bildschirmfoto 2018-09-02 um 21.02.30

W większym stopniu ich znaczenia pokrywają się i można je bez większego problemu stosować zamiennie. Warto jednak zwrócić uwagę, jak te czasowniki zachowują się w zdaniu.

Oto kilka wskazówek, jak poprawnie używać tych czasowników:

GRUPA 1: bewerten/ beurteilen / einschätzen

Zdania z tymi czasownikami:

  • wymagają podmiotu (np. osoba, która ocenia coś)
  • wymagają dopełnienia w bierniku (czyli, kogo? co? oceniamy)
  • zawierają „elementy oceniające” (czyli, np. przymiotnik; oceniamy jakie? coś jest lub za pomocą czego zostało ocenione)

Er beurteilt die Arbeit gut.

Er schätzt die Arbeit gut ein.

Er bewertet die Arbeit gut.

a) można użyć als (jako):

Er bewertet die Arbeit als gut.

b) można użyć też wariantu z mit (jeśli wyrażamy za pomocą czego zostało coś ocenione)

Er bewertet die Arbeit mit einer guten Note.

Bildschirmfoto 2018-09-02 um 22.24.57.png

 

GRUPA 2: werten

Gramatycznie zdania buduje się tak samo jak w grupie pierwszej. Odnośnie znaczenia mamy małą różnicę. W znaczeniu tego czasownika zawarta jest już informacja o tym, że oceniamy coś na podstawie czegoś konkretnego, np: na podstawie punktów, skali, systemu…

Die Punktrichter haben einen Sprung zu hoch gewertet.

Die Übung wurde gut bewertet. (strona bierna)

Analysten werten das als schlechtes Vorzeichen für die Marktentwicklung 2005.

Bildschirmfoto 2018-09-02 um 22.02.43

 

GRUPA 3: urteilen über + biernik

Zamiast dopełnienia w bierniku należy użyć przyimka über (czyli oceniamy, wydajemy sąd o czymś/ o kimś).

Sie urteilt sehr gut über ihn.

Man soll nicht vorschnell über eine Sache urteilen.

Bildschirmfoto 2018-09-02 um 22.14.55

GRUPA 4: schätzen

Czasownik schätzen odbiega trochę znaczeniowo od powyższych pięciu czasowników.

Inne słówka można połączyć z negatywni lub pozytywnymi określeniami, a schätzen zmusza nas do użycia pozytywnego określenia, (ewentualnie możemy użyć negacji).

Wir schätzen unsere Mitarbeiter sehr.

Wir schätzen unsere Mitarbeiter nicht.

Wir schätzen die Leistungen der Wissenschaft sehr.

Er schätzt die Arbeit außerordentlich. = eine außerordentliche Schätzung

(nie da się zamienić na wyrażenie z rzeczownikiem !!! *eine außerordentliche Schätzung jest niepoprawne !!!!)

Bildschirmfoto 2018-09-03 um 21.44.45.png