Przedrostki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone? (część 1)

Przedrostki durch-, um-, über-, unter-, wider- i wieder- wymagają szczególnej uwagi. Mogą one być tylko rozdzielnie złożone, tylko nierozdzielnie złożone lub rozdzielnie złożone i nierozdzielnie złożone. Często ich błędne użycie, będzie zmieniać całkowity sens zdania, dlatego warto nauczyć się, jak je rozróżniać. Poniżej zdradzę Wam, jak rozróżniać, kiedy przedrostek jest rozdzielny, a kiedy nie. Mam nadzieję, że ułatwi Wam to naukę 🙂

1. Kiedy czasownik z przedrostkiem durch- jest rozdzielnie złożony?

Gdy czasownik wyraża:

 • podział przedmiotu na dwie częściBildschirmfoto 2018-07-29 um 18.16.35
 • długość i ukończenie czynności
 • podział, zniszczenie
 • celowe przemieszczenie przez objekt
 • przeważnie w dosłownym znaczeniu słów
 • przedrostek jest akcentowany

 

2. Kiedy czasownik z przedrostkiem durch- jest nierozdzielnie złożony?

Gdy czasownik wyraża:

 • przemieszczenie przez osobę lub rzecz, bez uszczerbku Bildschirmfoto 2018-07-29 um 18.18.49dla niej
 • „nie zostawia po sobie śladu“
 • przeważnie w niedosłownym znaczeniu
 • przedrostek jest nieakcentowany

 

Bildschirmfoto 2018-07-29 um 18.19.14

Przykłady czasowników rozdzielnie złożonych z durch-

Bildschirmfoto 2018-07-29 um 18.57.42

Bildschirmfoto 2018-07-29 um 18.58.04

Bildschirmfoto 2018-07-29 um 18.58.20

Przykłady czasowników nierozdzielnie złożonych z durch-

Bildschirmfoto 2018-07-29 um 19.02.23

5 przykładów czasowników, które można odmieniać rozdzielnie i nierozdzielnie

 

Bildschirmfoto 2018-07-29 um 19.06.38

Bildschirmfoto 2018-07-29 um 19.06.05

Bildschirmfoto 2018-07-29 um 19.12.00Bildschirmfoto 2018-07-29 um 19.10.34

Sprawdź się ! Wstaw odpowiednia formę czasu przeszłego.

 1. Wir haben gestern dieses Tal auch ……….wandert. Von einem Ende bis zum anderen.
 2. In der Deutschstunde hat der Lehrer unsere Aufsätze ausführlich …………sprochen.
 3. Das Kind hat den Stock ………….brochen.
 4. Mich hat ein schrecklicher Gedanke …………..fahren.
 5. Auf ihrer Hochzeitsparty hat sie 2 Paar Schuhe ……….…tanzt.
 6. Wir haben im Zug die ganze Nacht …………..schlafen.

Odpowiedzi i moje rady jak sobie zapamiętać dlaczego przedrostek jest rozdzielny lub nierozdzielny:

 1. Wir haben gestern dieses Tal auch durchwandert. Von einem Ende bis zum anderen. – pokonać wedrując, przemieszczenie bez uszczerbku na danej rzeczy
 2. In der Deutschstunde hat der Lehrer unsere Aufsätze ausführlich durchgesprochen. – od początku do końca
 3. Das Kind hat den Stock durchgebrochen. – zniszczenie, na dwie części
 4. Mich hat ein schrecklicher Gedanke durchfahren. – znaczenie niedosłowne
 5. Auf ihrer Hochzeitsparty hat sie 2 Paar Schuhe durchgetanzt. – zniszczenie
 6. Wir haben im Zug die ganze Nacht durchgeschlafen. – zakończenie czynności