Kiedy słówko jest rodzaju nijakiego?

Ciekawostka:

W języku niemieckim mamy zdecydowanie więcej słówek, które są rodzaju żeńskiego. Najmniej liczną grupę tworzą rzeczowniki rodzaju nijakiego (20%).

Bildschirmfoto 2018-07-25 um 20.42.46

 

Tak samo jak dla rodzaju męskiego i żeńskiego, istnieją również dla nauki słówek rodzaju nijakiego pewne ułatwienia.

Warto sobie notować, dla szybszego zapamiętania, słówka rodzaju nijakiego na zielono, bo mamy das Gras (trawa), a trawa jest zielona.

Rodzaju nijakiego są:

1. Istoty nie dorosłe

a) młode osoby

Kind, Baby, Säugling …

b) młode zwierzęta i nazwy oznaczające gatunek

Kalb, Lamm, Fohlen, Pferd, Schwein, Kamel, Huhn, Schaf …

2. Ze względu na znaczenie:

a) części świata, kraje, miasta

Afrika, Italien, Athen, Polen, Russland, Paris … (wyjątek: der Irak, der Iran, der Sudan, der Libanon, die Ukraine, die Bundesrepublik, die Schweiz, die Türkei, die Slowakei, die Niederlande, die USA)

b) rzeczowniki powstałe od innych części mowy

Kommen, Treffen, Gute, Englische, Ich, Aber, Blau, Rot, Himmelblau, Rosarot, Schneeweiß 

c) nazwy metali

Gold, Eisen, Messing, Silber, Kupfer … (wyjątek: der Stahl, die Bronze)

d)  rzeczowniki odczasownikowe

Essen, Lernen, Reisen, Trinken …

3. Ze względu na końcówkę:

-chen

Bäumchen, Bärchen, Häschen, Herzchen, Mädchen, Schätzchen, Stühlchen …

-lein

Bächlein, Fräulein, Häuslein, Peterlein, Strümpflein, Stühllein, Tischlein …

-ment

Argument, Dokument, Element, Instrument, Medikament, Statement, Fragment, Instrument …

-tum

Brauchtum, Christentum, Eigentum … (wyjątek: der Irrtum, der Reichtum)

-um

Datum, Publikum, Stadium, Praktikum, Museum, Universum …

-em

Problem …

-ma

Dilemma, Karma …

-at

Referat, Plakat …

-et

Paket …

-ing (z angielskiego)

Jogging …

-wyrazy pochodzenia obcego zakończone na –in

Penizillin, Benzin…

-wiele rzeczowników z przedrostkiem ge- i końcówką –e

Gebirge, Gebäude, Getreide, Gemälde … (wyjątek: die Geschichte, der Gedanke)

wiele rzeczowników z przedrostkiem ge-  bez końcówki -e

Getränk, Geschlecht, Geräusch … (wyjątek: der Geschmack)