umziehen vs sich umziehen – Jaka jest różnica?

umziehen vs sich umziehen

Mimo iż te słówka wyglądają prawie identycznie, to prawie robi tu wielką różnicę.   Ostatnio usłyszałam przez przypadek fragment rozmowy, jak osoba zainteresowana wynajęciem mieszkania powiedziała: „Ich möchte mich umziehen.” Osoba ta miała oczywiście na myśli „Ich möchte umziehen”, czyli chciałabym się przeprowadzić. Zamiast tego wyszło niestety, że ta osoba chce się przebrać. To „mich” zmienia nam w tym przypadku całkowicie znaczenie zdania.

sich umziehen – przebierać się

sabina-ciesielska-325340-unsplash
Inaczej po niemiecku: die Kleidung wechseln, andere Kleidung anziehen

Ten czasownik łatwo skojarzyć sobie z dziewczynami, bo to one najcześciej się przebierają. A że dziewczyny są bardziej skomplikowane, to trzeba przy tym czasowniku pamiętać o odmianie tego „się” (sich), bo czasownik sich umziehen tak samo jak w języku polskim jest czasownikiem zwrotnym. W czasie przeszłym Perfekt łączyć się będzie zawsze z czasownikiem posiłkowym haben.

Przykłady:

Ich habe mich umgezogen. – Przebrałam się.

Wo kann ich mich umziehen? – Gdzie mogę się przebrać?

Er hat sich gerade umgezogen. – On się właśnie przebrał.

„Ich werde also nach Hause fahren und mich umziehen, bevor ich mich auf den Weg ins Lola’s mache.”

Ich folge deinem Schatten: Thriller Mary Higgins Clark

„Ich würde gerne nach Hause fahren, mich umziehen und endgültig ein paar Sachen zusammenpacken.”

Im Schatten der Kathedrale: Kriminalroman Ute Maria Bernatzki

umziehen – przeprowadzać się

neonbrand-263851-unsplash
Inaczej po niemiecku: den Wohnsitz wechseln, in eine Wohnung ziehen

Czasownik rozdzielnie złożony umziehen można sobie skojarzyć z nowym mieszkaniem, ponieważ rozstajemy się ze starym mieszkaniem i pewien etap naszego życia zostawiamy za sobą, to będziemy pamiętać, że um oddziela się od ziehen. Czasownik ten łączy się w czasie przeszłym zawsze z czasownikiem posiłkowym sein.

Najczęściej można spotkać ten czasownik w połączeniu z NACH i IN, oba te przyimki można tu przetłumaczyć na polski jako DO.

NACH – Jak podajemy nazwę miejscowości.

Ich bin nach Erfurt umgezogen. – Przeprowadziłem się do Erfurtu.

IN – Jak mówimy: do mieszkania, do domu, do miasta, to użyjemy przyimka in + biernik.

Ich bin gerade in eine neue/ andere/ größere Wohnung umgezogen. – Właśnie przeprowadziłem się do nowego/ innego/ większego mieszkania.

Ich bin gerade in ein neues Haus umgezogen. -Właśnie przeprowadziłem się do nowego domu.

Ich bin gerade in eine neue Stadt umgezogen. -Właśnie przeprowadziłem się do nowego miasta.

Przykłady:

Ich bin vor kurzem umgezogen. – Niedawno się przeprowadziłem.

Ich ziehe morgen um. – Jutro się przeprowadzam.

 

Czasownik nierozdzielnie złożony umziehen ma dwa znaczenia, które dość znacznie różnią się od siebie. To znaczenie występuje dość rzadko.

1. umziehen – otoczyć coś

marivi-pazos-279489-unsplash
Inaczej po niemiecku: etwas mit etwas umgeben, umranden, sich in die Länge erstreckend, rings umgeben, umzäunt

Znaczenie może się odnosić nie tylko do np: płotu, który otacza posesję, ale też do np: zrobienia ramki na obrazku. Czas przeszły łączy się z czasownikiem posiłkowym haben.

Przykłady:

Ich hatte das Feld mit einem Draht umzogen. – Otoczyłem pole drutem.

ein von Draht umgezogener Platz – miejsce otoczone drutem

Die Zeichnung kannst du noch mit einem Filzstift umziehen. – Obrazek możesz jeszcze obrysować flamastrem.

Der Feind hat den Wald umzogen. – Wróg otoczył las.

Ein Gewitter umzog uns von allen Seiten. – Burza otoczyła nas z każdej strony.

 

2. (sich) umziehen – pokrywać, chmurzyć się

daniel-gregoire-607415-unsplash
Inaczej po niemiecku: überziehen, sich bewölken, (sich) mit Wolken bedecken

Przykłady:

Schwarze Wolken umzogen den Himmel. – Czarne chmury pokrywają niebo.

Der Himmel hat sich umzogen. – Niebo pokryło się chmurami.

„Der Himmel hatte sich umzogen, und man fürchtete ein starkes Gewitter; wenigstens starken Regen: das war eine Ursache zeitig aufzubrechen.”

Camille oder Briefe zweyer Mädchen aus unserm Zeitalter Dyck

„Der Himmel hatte sich umzogen, kein einziges Sternbild glänzte oben. Er ging schnell und kam bald aus dem Städtchen und Häusern hinaus.”

Georg Venlot Julius Mosen

Na koniec !

Sprawdź, czy umiesz rozszyfrować poniższe znaczenia nie tylko z kontekstu, ale też pod kątem gramatycznym 🙂

a) „Wenn die Jungen sich umzogen, machten sie normalerweise eine Menge Lärm, aber da es ruhig war, ging er davon aus, dass sie schon in der Sporthalle waren.”

Top Secret. Der Clan: Die neue Generation 1 Robert Muchamore

b) „Der Himmel hatte sich umzogen, und wir hatten Sorgau noch nicht erreicht, als es stark zu regnen anfing.”

Nanny und Adelinde: oder die Macht der Sympathie Luise von Haugwitz